Lister: onvoorwaardelijk geloof in herstel

Lister is een GGZ-organisatie die mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen begeleidt bij hun herstel.

Wat Lister onderscheidend maakt is dat medewerkers altijd en onvoorwaardelijk geloven in het herstel van ieder mens. Het is een intrinsieke motivatie die ten grondslag ligt aan alle facetten van het werk en daarmee ook de belangrijkste voorwaarde om te komen werken bij Lister. Deze gedachte heb ik verwoord in een manifest.

Bij Lister ga je verder

Aan de vechter,
die volhoudt en doorzet,
die altijd en onvoorwaardelijk gelooft in herstel.

Jij helpt mensen,
hoe diep ook gezonken,
hoe dicht op de afgrond,
door dik en dun.

Omdat je verder kijkt, meer ziet.
Meer dan de losse flarden,
verscheurd en gebarsten.

Want door de vlekken heen zie jij één geheel.
De geschiedenis die de basis vormt.
Toekomstperspectief.

Voor jou geldt maar één voorwaarde:
het geloof in de mens.
In wat kapot kan, kan weer helen.
Scherven gelijmd, kreukels gestreken.

Bij Lister ga je verder

Het concept is daarnaast vertaald in collages van portretten van cliënten, gemaakt van foto’s van de cliënt door de jaren heen. Aan de collage is zo te duidelijk te zien dat hij of zij psychische bagage heeft. De meeste mensen zien een verscheurd verleden, een verknipt persoon. Maar een kandidaat voor Lister ziet één geheel, want die kijkt verder. Een medewerker van Lister gelooft in herstel en ziet dus juist een basis, een toekomst. En zal er alles aan willen doen om samen aan die toekomst te bouwen.

Voor de campagne zijn diverse off- en online middelen gefaseerd ingezet. Abri’s in wijken waar veel GGZ-instellingen zijn gevestigd, een SEA campagne, Google display en social advertising.